آیا تا به حال به دهات دور افتاده کوهستانی رفته اید ؟! آیا مهربانی و لطف و مهمان نوازی آنها را دیده اید ؟! آیا چهره آنها را دیده اید ؟! همان چهره ای که خدا خلق کرده است و تغییری در آن بوجود نیامده است !! آیا سرخی گونه های این افراد را دیده اید ؟! آیا دیده اید چه زندگی ساده ای برای خود دارند ؟! آیا لطف و مهربانی را در محیط خانواده آنها درک کرده اید ؟!

آیا دیده اید که چگونه بر روی یک زمین کوچک تلاش می کنند تا روزی خود را بدست آورند ؟! آیا می دانید که آنها چه اعتقاد قویی به خدا دارند ؟! آیا طویله گاوها را دیده اید وقتی که شیر گاوها را می دوشند ؟! آیا دیده اید که چگونه نان خود را درست می کنند ؟! آیا دیده اید که نسبت به شما کوچکترین بدبینی ندارند ؟! آیا ...

حتماٌ تا به حال شهرهای کشورهای در حال توسعه !! را دیده اید ! حتما مهربانی و لطف آنها را نسبت به افراد اطراف خود دیده اید !! حتماٌ چهره مضطرب و خسته آنها را دیده اید !! چهره ای که بسیار با واقعیت فاصله پیدا کرده است !! حتماٌ سرخی مصنوعی گونه های آنها و پژمردگی درونی آنها را دیده اید ؟! حتماٌ دیده اید که نسبت به زندگی اطرافیان خود چه حسادتی می ورزند و چگونه زندگی را برای خود وحشت آور کرده اند !! حتماٌ فاصله بین اعضای خانواده ها را دیده اید !! حتما ٌ دیده اید که آنها به هیچ چیزی رضایت نمی دهند !! حتماٌ می دانید که آنها در اعتقادات خود چقدر ریا می کنند !! آیا طویله ... را دیده اید ؟!حتماٌ دیده اید !! و کسانی که در این وسط چیزی می فهمند عذاب می کشند و آنها که نمی فهمند در نادانی خود خرسندند . 

نظر شما چيست ؟!

آيا ترجيح می دهيد در دل طبيعت زندگی کنيد و هميشه در آن باشيد يا اينکه دوست داريد هميشه در کنار شهر و تکنولوژی آن باشيد ؟!‌يا اينکه يک حد وسط را انتخاب می کنيد ؟!  

برنامه بلده به سی سنگان


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٢/۱٢/٢۱