آيا ممکن است که روزنه های اميد برای هميشه به خاموشی تبديل شوند ؟! ....

عکس از : ورنر بیشوف


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/٦