يک سخن از برايان تريسی :

بکوش که صاحب تحول باشی نه قربانی آن .

چرای کوه رفتن در کوه رفتن نهفته است ...


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۳/۱٢/۱۸