وبهاری دیگر ....

بهاری دیگر از راه رسیده است و او تغییرات اساسی در قالبهای فکری و ذهنی خود را می بیند . دو بهار قبل شرایط چه بود و الان چه ؟! به هر حال زندگی در خون و دل او جریان دارد و این بهار همیشه برای او قشنگ بوده است . چون احساس تغییر برای او همیشه در بهار رخ داده است . و فرق این بهار با بهارهای قبلی تغییر نگرش او بوده است . نگرشی که خیلی بهتر شده است ...

 

سال نوی شما دوستان عزیز مبارک ....

سال نو مبارک


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۳/۱٢/۳٠