راستش امروز نمی خواستم بنويسم ولی ...

ياد و خاطره شهيدانی که برای ارزشهای خود مرگ را به جان خريدند گرامی باد . آنهايی که هدفهای بزرگی داشتند و برای چيزهای خيلی بزرگ رفتند . راستش خيلی بزرگ بودند ...

وای به حال کسانی که بخواهند از ارزشهايی که آنها ساختند سوء استفاده کنند ....


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٤/۳/۳