دورها آوايی است که مرا می خواند و دلم می خواهد بدوم تا ته دشت بروم تا سرکوه و ...

يه چيزی توی همين مايه ها ..


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٤/۳/۱۸