سنگ نوردي يا تريپ نوردي !!

راستش هميشه دوست داشتم كليه تكنيكهاي سنگ نوردي و اصول فني اين كار را ياد بگيرم . هميشه اينور و آنور دنبال مقالات فني بوده ام . چه در اينترنت و چه در مجله كوه و . يكي از كساني كه به اين مسائل خيلي اهميت مي دهد آقاي پارسائي است . ايشان كوهنوردي فوق العاده هستند كه براي كوهنوردي فني بسيار زحمت كشيده اند . مطالب ايشان هم هميشه براي من جالب بوده است . در عين حال اينترنت هم به عنوان يك منبع بزرگ علمي در اين زمينه خيلي كمك من بوده است .

برنامه پل خواب بود . گفتيم سال نو را با يك برنامه سنگنوردي آغاز كنيم ببينيم هنوز مي توانيم صعود كنيم يا نه !! پل خواب ديواره اي تمريني است كه بچه هاي سنگنورد بر روي آن تمرين مي كنند و در كيلومتر 36 جاده چالوس واقع شده است . چه جمعيتي بود . همه پشت مسيرها صف كشيده بودند و منتظر صعود خود بودند . كلاههاي خود را روي سر خود گذاشتيم چون مشخص بود روز خطرناكي است !! ( در هر حال من هميشه كلاه مي گذارم !! ) ناگهان از بالاي طول 2 يك هشت فرود به پائين پرت شد . زير مسير چكش هم مثل پل صراط شده بود . 8 نفر در حال صعود 3 طول چكش بودند !!( با اين تفاوت كه در پل صراط افراد بي گناه جان سالم به در مي برند !! ولي در اينجا همه گنهكارند چون هيچ كس در امان نيست !! ) يك اسلينگ هم به همراه يك كيل از طول 2 چكش پرت شد پائين . هر لحظه من منتظر بودم يكي پرت شه پائين ( خدا رو شكر كه براي هيچ كسي هيچ اتفاقي نيفتاد ) ولي واقعاً اين افراد پيش خود چي فكر مي كنند ؟! فكر مي كنند پل خواب سالن است كه مسير را قرقره مي كنند و فقط دنبال پيداكردن روشي براي رساندن خود به بالا هستند !! آيا اين افراد حتي تكنيكهاي گفته شده در مجله كوه را مطالعه نكرده اند ؟!‌ يكي ديگر را مي ديدم كه در حالي كه اسلينگ گرفته بود و پاي خود را روي رول گذاشته بود يك سيگار هم از جيبش افتاد بيرون !! خوب همه چيز او به خود او مربوط است ولي به خطر انداختن جان ديگران با اشتباهات فاحش ديگر به خود او مربوط نيست به همه مربوط است . ( البته تنها كاري كه از دست ما برآمد اين بود كه روي مسيرهاي سخت تر و ابزار گذاري كار كنيم تا از گزند اشتباهات ديگران در امان باشيم و فقط مسئول اشتباهات خود باشيم . )


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۳/۱/٩