چيه پسر ؟! منتظر نشسته ای ؟‌....

ميام پيشت ... مطمئن باش . قسم می خورم که بيام .

در انتظار نشسته ای ...


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٤/۳/۳۱