دلم تنگه ...

تنگه برای خیلی از چیزها ...

تنگه برای خیلی از کارها ... و حالا ...

من تنها ...

تنها در جستجوی چیزهای بزرگ ...

خدایا ...

دلم بدجوری گرفته .


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٤/۸/۱٦