چند روز بود که اين خبر را شنيده بودم ولی عين خيالم هم نبود ... پيش خودم می گفتم که حتماٌ همون دور و ورا توی ۸۰۰۰ متری داره ول می چرخه و دوباره مثل ماجرای آناپورنای سال ۹۲ که بعد از ۵ روز سر و کلش پيدا شد اين بار هم پيداش ميشه ...

ژان کريستوف لافايل در ارتفاعات قله ماکالو گم شده است . صعود زمستانی او به ماکالو با تراژدی گم شدن او همراه شده است . کوهنورد محبوب من - مرد تنهای کوهستان - آخرين بار خبر صعود خود را از ارتفاع ۷۶۰۰ متری با تلفن ماهواره ای به همسرش کاتيا داده ولی الآن چندين روز از آن تاريخ ميگذرد و چادر خالی لافايل در ارتفاع ۷۰۰۰ متری همه را نااميد کرده است ... کاتيا همسر لافايل به سمت بيس کمپ ماکالو می رود تا برای آخرين بار با همسرش وداع کند ... ظاهراٌ کريستوف برای هميشه به آغوش کوهستان پيوسته است ...

ژان کریستوف لافایل ماکالو


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٤/۱۱/۱٢