دیواره شرقی آیگر در حال فروریختن است  ...

هفتم ژانویه امسال Heinrich Harrer  ،  معروف به عنکبوت سفید ،  در سن 93 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد . همکنون قله ای که باعث شهرت او شده بود در حال فروریختن است ...هینریش یکی از اعضای تیم اعزامی به دیواره شمالی آیگر در کوههای آلپ سوئیس بود ولی چند روز پیش قسمتهای عظیمی از دیواره شرقی آیگر فروریخته است . دوشنبه هفته قبل قطعات هرمی بزرگی از روی گرده سنگی آیگر فرو ریخت . همچنین در یک بهمن مرگ باری که به مدت 15 دقیقه طول کشید 20 میلیون متر مکعب سنگهای گرانیتی این دیواره عظیم بر روی یخچال Grindelwald ریخت .

کارشناسان زمین شناسی عقیده دارند که گرمای بیش از حد در قلب اروپا باعث شده که یخچالهای طبیعی تغییر شکل دهند . در یخچال Grindelwald نیز به همین صورت با تغییر صورت یخچال دیواره های متصل به آن نیز تغییر کرده و بافتی که باعث اتصال آنها شده شکسته است .

یخچالهای سوئیس ، 18 درصد از سطح یخ خود را بین سالهای 1985 تا 2000 از دست داده اند . این اطلاعات توسط دانشگاه زوریخ بدست آمده است .

 منبع : http://www.mounteverest.net/news.php?id=10182


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٥/٤/۳٠