رعايت حقوق زن و مرد !!

درست يادم مي ياد . سال 79 بود كه به اتفاق وحيد و كسري براي بازديد از غار آبسك و همچنين بازديد از دخمه هاي كافر كولي به سمت جاده هراز رفتيم . دخمه هاي كافر كولي غارهايي كنده شده بدست انسان هستند كه در موقعيت استراتژيكي در ده آبسك ساخته شده اند . كاملاً مشخص بود كه اين ده سابقه تاريخي و قديمي دارد . اين دخمه ها شايد براي فرار از دست سيل يا مقابله با تهاجم دشمنان ساخته شده بود . طول هر دخمه حدود 8 متر ، عرض آن 5 متر و ارتفاع 2 متر را داشتند كه تقريباً به شكل گنبدي ساخته شده بودند . حالا امروز كه به وحيد زنگ زدم خاطرات آن زمان برايم زنده شد .

زنگ زدم خونه وحيد ، خونه نبود و خواهرش گوشي را برداشت و احوالپرسي و اينكه از برنامه جنگل زانويش درد مي كرد . او در دانشگاه خود بسيار زحمت مي كشد و قصد تشكيل گروهي خوب در بين دانشجويان را دارد . به هر حال صحبتي كه كرد بسيار من رو شوكه كرد .گفت داره يك برنامه براي آب اسك تدارك مي بينه كه فقط خانمها مي توانند در آن شركت داشته باشند !! من هم علت اين نوع برنامه را پرسيدم . اوضاع به اين صورت است . ( قابل توجه آقايان اوضاع چخ خراب دي !!‌ ) J

در اين جمعه كه تاريخ 11/2/83 مي باشد جشني سنتي در اين ده برگزار مي شود . آنهم به اين صورت است كه خانمهاي ده همه آقايان را از ده بيرون مي كنند!! اگر كسي بخواهد در مقابل اين اراده آنها مقاومتي بكند با بيل و كلنگ بانوان مواجه خواهد شد !! بعد از بيرون كردن همه آقايان و فرستادن آنها به منطقه اي ضايع در كوههاي اطراف ، خانمها حجاب خود را برداشته و به رقص و پايكوبي مي پردازند و ده به يك دهكده خانمانه تبديل مي شود . در ضمن چند تن از شيرزنان ده در وروديهاي ده مراقب هستند كه اگر مرد بي ادبي خواست وارد شود او را به سزاي عملش برسانند !!!!! راست يا دروغ نمي دانم ولي رويا مي گفت كه يك سال ماموران نيروي انتظامي خواسته اند تا وارد ده شوند و يكي از آنها كه اسلحه بدست و جلوجلو مي آمده به تور يكي از شيرزنان ده افتاده و خانم مدافع ده مامور را خلع سلاح كرده و با قنداق ضربه اي بر جمجمه بدبخت وارد كرده است !! به هر حال ظاهراً ماموران نيروي انتظامي بعدها از اين جشن خبردار شده اند و خود هماهنگي هاي لازم را براي بيرون كردن مردان از ده مي نمايند !! ( بعد مي گويند به حقوق زنان توجهي نمي شود ) .

حالا اين وسط و در خوشي و شادابي و رقص و پايكوبي ، مردان چه مي كنند ؟!

مردان بخت برگشته كه به مكان ضايعي انتقال يافته اند بايد تا آخر شب در آنجا بمانند . ولي مي دانيد در اين رسم مردان چه مي كنند ؟!‌ مردان بايد همديگر را كتك بزنند !!! جامعه فوق فمينيسم !!! مردهاي بدبخت اگر در ده بيايند كتك مي خورند اگر بالاي قله هم بروند باز هم كتك مي خورند . ( بعد مي گن حق زنا رو خوردند ) !!

به هر حال اين رسم قشنگ و واقعي را در قالب شوخي نوشتم . ولي تك تك شوخي ها حقيقت دارد . مي توانيد امتحان كنيد ( فقط مواظب جمجمه خود باشيد ) . اميدوارم كه رويا در انجام اين كار موفق باشد و براي آنها آرزوي پيروزي و شادابي دارم . فقط يك خواهش دارم !! جاي ما رو اصلاً خالي نكنيد . اگر وضع همينطور ادامه پيدا كنه اينطوري ميشيم


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۳/٢/۸