مقبل به دیار باقی رفت .... اولین باری که دیدمش توی اردوها بود . وقتی که کوله من رو که توی یه شیب برفی بدون حمایت گذاشته بودم رو شوت کرد و بعدش معذرت خواست که چنین کاری کرده ... گفت فقط برای این بود که بدانی باید برای کوله ات حمایت مناسب فراهم کنی ... چیزی که خودش در آخرین صعودش فراموش کرد ... یادش باقی و روحش شاد .


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸٦/۸/٢٦