دورها آوایی است ...

      که مرا می خواند ...

                 دلم می خواهد ... بروم تا سر کوه ...

                                     بدوم تا ته دشت ...


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸٦/۱٢/۱٢