بالاخره تموم شد ... نتیجه ۵ ماه تلاش و طرح درس قطب نما ... به پایان رسید

فایل قابل دریافت :‌به زودی در کمیته کوهنوردی فدراسیون کوهنوردی ایران

 

با مطالب زیر :

 برای چه ناوبری را بیاموزیم ؟ 

 ناوبری مقدماتی  

  قطب نمای لنز دار 

  مشخصات کلی قطب نمای لنز دار

  قسمتهای قطب  نما 

       استفاده از قطب نما    

    بازرسیهای دوره ای قطب نما       

کالیبره کردن قطب نما

نحوه نگاه کردن به هدف از یک قطب نمای لنز دار       

روش چسباندن قطب نما به گونه برای دیدن گرای هدف

       روش عادی گرفتن گرا       

نحوه جهت یابی در روش عادی گرفتن قطب نما

نقشه توپوگرافیک       

خصوصیات یک نقشه توپوگرافیک        

اطلاعات حاشیه نقشه       

مقیاس در نقشه        

سمبلها        

خطوط میزان ( کنتور )        

مشخصات خطوط میزان       

اطلاعات نقشه و جهت        

انواع شمال      

زاویه G-M

       زاویه سنج        

تبدیل گرا از روی نقشه به زمین       

منطبق کردن نقشه با زمینی که در آن قرار داریم        

اطلاعات نقشه فاصله

       اطلاعات نقشه موقعیت         

اطلاعات نقشه تشخیص علائم       

تاکردن نقشه و محافظت از نقشه

آموزش پیشرفته ناوبری 

. تشخیص جهت حرکت

روشهای پیمودن گرا در یک مسیر

حفظ جهت حرکت      

تعقیب قطب نما چیست ؟

     رد شدن از موانع     

بازگشت از مسیر پیموده شده    

گراگیری با استفاده از علائم خطی شکل

تشخیص موقعیت فعلی    

روش  برش ( با استفاده از نقشه )

    روش تکنیک  برش اصلاح شده    

روش تکنیک برش فاصله ای   

روش تکنیک تلاقی دو گرا    

روش تکنیک سه نقطه ای ( سه گرایی )

پیدا کردن موقعیت -

تکنیک بدلی

پیدا کردن موقعیت

ارتفاع ( ارتفاع سنج )

 پیدا کردن موقعیت فعلی با استفاده از   UTM GRID     

تخمین مسافت پیموده شده    

اندازه گیری فواصل به صورت خط مستقیم    

اندازه گیری فواصل در مسیرهای پیچ دار    

تخمین فاصله با استفاده از سرعت    

تخمین مسافت با قدم شمار

اندازه گیری مسافت از روش تخمین زدن.

    روش 100 متری   

قانون انگشت شست

روش زمانی

آموزش پیشرفته ناوبری (2)

موارد ایمنی برای یک راهنمای کوهستان

قانون 3 تایی ها

تقسیم مسئولیتها

مشخصات منطقه ای برنامه    

زمین    

انتخاب مسیر

باقی ماندن بر روی مسیر درست

استفاده از یک مرجع انسانی  

درست کردن یک نقطه مرجع

استفاده از خطوط مرجع

روش اشاره با انگشت شست

تشخیص ساعات باقی مانده تا غروب آفتاب

تخمین فاصله با استفاده از عقربه های میل قطب نما ( تکنیک اول )

تخمین فاصله با استفاده از درجه های قطب نما

تشخیص فاصله با استفاده از درجه بندی میل

( تکنیک دوم مراحل کشیدن نقشه منطقه 

ذخیره کردن انرژی    

زمانهای استراحت

Oooops ! I did it again ... :)


,


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٧/٩/۱۳