مادرم تاج سرم ...

دستی که تو را آزرد قطع باد ...

میدانم که برای من چه زحمتهایی کشیده ای . چه خون دلها که نخورده ای . دیشب خوابم نبرد . از چیزی که تعریف کردی ...

امیدوارم همیشه شاد ببینمت و آرام ... مهربان ترین مهربانان

 


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۸/۳/٢٤