سلام دوستان ، بعضي وقتها آرزوهاي آدمها خيلي سريع عوض مي شوند . بعضي وقتها در شرايط سخت ، انسانها متوجه خود خواهيهاي خود مي شوند . بعضي وقتها تازه مي فهميم كه با انسانيت خيلي فاصله داريم .

راستش شايد همتون زلزله رو حس كرده باشيد . اين زلزله پيش بيني شده بود .

يك چيني در سايت زير زلزله ها را پيش بيني مي كند . جالب اين است كه بدانيد او زلزله منجيل و بم را نيز پيش بيني كرده بود . عجيبتر اين است كه درجه زلزله را نيز پيش بيني مي كند و در هر دو مورد منجيل و بم درجه هاي زلزله را تقريباً درست اعلام كرده است . آخرين زلزله كه همتون شاهدش بوديد رو هم در 3 خرداد امسال پيش بيني كرده بود و در سايت او اعلام شده كه زلزله فوق درجه اي مساوي يا بيشتر از 5 ريشتر دارد .

حالا آيا او يك غيب گو است ؟! چگونه اين زلزله را پيش بيني مي كند ؟!

راستش در بحث هايي كه با يكي از دوستانم ( حامد ) داشتم متوجه شدم كه چند وقت قبل از وقوع زلزله ابرهاي خاصي توليد مي شود . اين ابرها در اثر حركت گسل ها و لايه هاي زمين بر روي هم ايجاد مي شود كه شكل و هيبت خاصي دارد و در حقيقت وقتي اين ابرها از داخل زمين بيرون مي آيد اگر بشود عكس ماهواره اي آن را تهيه كرد مي توان تقريباً گفت كه زلزله در چه مناطقي رخ مي دهد ! حال اين چيني در اين زمينه مطالعاتي انجام داده است و برحسب تجربه اي كه بدست آورده مي تواند درجه زلزله و حدود تاريخ اتفاق افتادن آن را نيز پيش بيني نمايد . به هر حال بد نيست چند روز يك بار به سايت او سري بزنيد چون همه مي دانيم كه پيشگيري بهتر از درمان است . در ضمن در اين مواقع سعي كنيم آماده باش باشيم تا بتوانيم جان خود و خانواده خود را حفظ كنيم .

 

همانطور که می بينيد ابر اين زلزله در عکس ماهواره ای مشخص است .

حتماٌ سايت او را چکی بکنيد .

حق يارتان


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۳/۳/۸