صبح یک روز خنک ...

 

جان سخت و خاک و گل ... 

آینه ...

 

...

 ...

سایه ... جان سخت و جالی :)

 گهی زین به پشت و گهی پشت به زین ...

قله

 قله ...

 

 

به سمت بی بی ...

 

لحظاتی با بی بی ...

همین :)


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۸/٧/٧