به طرحی که ساعتها در مورد آن فکر کرده بودم و پياده کردن آن ۱۰ دقيقه وقت گرفته بود نگاه می کردم . حس خيلی غريبی به من می داد . حس ... بغض در گلويم گير کرده بود . اين طرح را برای گزارش تست های فدراسيون آماده کرده بودم . ولی الان نوشته های آن را پاک کرده ام و ساعتها دارم به آن نگاه می کنم . مدتها بود که چنين حسی در خودم نديده بودم . با توجه به صحبتهايی که با آقای زارعی کرده بودم و مدتها کلنجار رفتن اين بهترين طرحی بود که می توانست برای من تداعی کننده آن دوردست دست نيافتنی باش /

کوه قاف، کوهی است دوردست و رويايي،من نيز مانند هر انسانی در جستجوی آن هستم.

نوشته بالا از وبلاگ آقای زارعی


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱٠