سایتهای خبری ایرانی با حمله به بانوان تکواندوکار به خاطر آنکه آنها بدون حجاب روی گود رفتند آنها را قبل از بازگشت به ایران با حملات فراوان و تهدید و حراستی شدنشان مواجه کرد . درست است که قوانینی که در ایران وضع شده این پوشش را نمی پسندد ولی خدمت آقایان قانونگذار عرض می شود که برای یکبار هم که شده خودشان را داخل ملافه بپیچند و مانند خانمهای ایرانی که با هزار تا پتو و ملافه و روسری و... پوشیده می شوند مسابقه دهند . مطمئمناٌ این اصلاٌ انصاف نیست و این حرکت در واقع اعتراضی به رویه موجود بوده است . به امید روزی که افکار انسانها پاکی را ببیند نه ظاهر .

اصل خبر در تابناک


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۸/٩/٢٩