برای چه میریم اون بالا ...

این کوله های سنگین ، این راه پرمشقت ، سختی زیاد و عرقی که تمام وجودت را گرفته است . وقت زیادی که صرف این کار می شود و تو را از خیلی کارهای دیگر باز می دارد و در نهایت خطرات آن و مشکلات بیشمار آن . شاید به نظر نوعی خودآزاری به نظر برسد . شاید شما زیباترین مناظر یک کوه را بتوانید در دره های آن ببینید . پس برای چه می خواهید برسید به قله ؟ چرا سعی نمی کنید دره های مختلف را بپیمایید و در آنها لذت ببرید . اون بالا چه چیزی وجود دارد که روح کوهنورد را به سمت خود می کشد . آیا می خواهیم قدرت خود را به دیگران ثابت کنیم یا اینکه آرامشی را برای ما به ارمغان می آورد ؟! تحمل این همه رنج و سختی چه ارمغانی برای انسان دارد ؟! نظر خود را بگویید که چرا دوست داریم به قله برویم و چرا دوست داریم به دره برویم ؟!


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱٦