در برنامه شناسایی و دوچرخه سواری در جنگل فوق العاده زیبای خیرود کنار ، با مردابی زیبا برخورد کردیم . مردابی که اول فکر کردیم زمین چمن است اما با نزدیک شدن به آن با صدها هزار پوشش سبز درخت که روی آن را پوشانده و به مانند سبز یکپارچه ای کرده مواجه شدیم . چیز زیبایی که تا حالا نمونه آن را ندیده بودم . در ضمن برای اجرای این برنامه ، باید از بهنام تشکر کرد که با چرچیل ( پاژن ) ما رو همراهی کرد ...

رکاب زدن در جنگل زیبای خیرود ...

چرچیل و بهنام در حال تعقیب تیم

زمین چمن !!!

نمای نزدیکتر !

و نمای آخر !!‌ ...


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٩/٦/۱۸