کشوری که سایه آدمهای کوچک آن بلند است ...

آفتاب آن در حال غروب است ...


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩٠/٢/۱۳