گشایش مسیری به طول ١۶٠ متر در دیواره شاه دژ

مسیر قرمز مسیر پیموده شده و مسیر آبی مسیر پیشنهادی جهت ادامه مسیر...

 

علی کریمی و مهدی فراهانی همراهان و هم طنابهای خوب در این برنامه ...

 

 

 

طول اول :‌5/11 و 50 متر

طول دوم : 5/8 و 30 متر

طول 3 :‌5.11 و 45 متر

 طول 4 : 5.10 ؟؟؟

مسیر قرمز :‌مسیر پیموده شده

مسیر آبی :‌ مسیر پیشنهادی جهت ادامه مسیر .

مسیر به صورت ابزار گذاری صعود شد + نصب دو عدد رول

فعلاً‌همین !


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩٠/۳/٧