نبض طنابش رو گرفتی تو دستت تا حرکتای کوچیکش رو روی مسیر حس کنی . هر حرکت نشون دهنده تلاشش برای جمع کردن اضافه طنابه  . می تونی طناب رو کمی نگه داری تا توجهش به این موضوع جلب بشه . وقتی تو و هم طنابت ، طناب رو میگیرین تو دستاتون کل طناب دست به دست هم می دن تا بزرگترین پیوند دنیا متولد بشه . رو چهره اش لبخند میشینه و این راز بزرگ هم طنابیه ...

به افتخار تمام هم طنابهای دنیا

 

طول 2 نگار ممنونتم به خاطر صعود ...

دیگه غروب شده ... خورشید بلافاصله بساطش رو جمع می کنه تا شب دوست داشتنی با آسمون پرستاره ش کوله بارش رو پهن کنه . میدونی امشب مهتاب هم مهمون سفرمونه و جمعمون جمعه . مهتاب از پشت منار میاد بیرون  . رفیق قدیمی ... آسمان پرستاره و تو که زیباترین تصاویر رو خودخواهانه نگاه می کنی ...


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳٩٠/٧/٢٠