مسیر شیر شاه اولین مسیر به سمت جنوب پل خواب بعد از مسیر آرمین و کاج می باشد . این مسیر دارای سنگهای ریزشی بزرگی است که در صورت تمایل به صعود از آن باید مراقب این سنگها بود .

گشایش طول 1 : حمید شفقی - 5.10c

5 بولت . کارگاه 2 رول- 30 متر

گشایش طول 2 : فرشاد میجوجی - سعید محمودی - A2

30 متر - 7 بولت

ادامه طول 3 مسیر تا انتهای دیواره به یک تلنگر نیاز دارد . ریزشهای مسیر کمی دلسردمان کرده

 Suunto X10 VS CORE

طول 1 مسیر شیرشاه

طول 2 مسیر شیرشاه

فعلاً همین !


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩۱/۱/٢۳