این مسیر با 5 طول . کارگاههای دورول و به صورت ابزار گذاری گشایش گردید .( در یک روز کاری )

درجه های مسیر عبارتند از :‌

طول 1 :‌5.11b  , 45m , 2 bolts

طول 2 : 5.10b , 30 m , 2 bolts

طول 3 : 5.10a , 35m, 1 bolt

طول 4 : 5.11a , 35m, no bolts

طول 5 : 5.11c/d , 35 m , 3 bolts

طول 1 به صورت فلاش و بقیه طولها آنسایت گشایش گردید .چالش ابزار گذاری طول 5 بالا است و با ریسک بالا است .

چند تا عکس

 

شماتیک مسیر صعود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همین !

The Freedom Route .


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩۱/٢/۱٢