از فعالیت روی دیواره با حسن برگشته بودیم پایین . تو بیس کمپ شنیدم یک زوج فرانسوی تازه به منطقه آمده اند و ظاهراً کمی اصطکاک هم با نفرات تیم ما داشته اند . گویا مرد فرانسوی اعلام کرده بود که طناب ثابت ما را پاره خواهد کرد تا بتواند آلپی صعود کند و همچنین از طناب ثابت استفاده نخواهد کرد . کمی کنجکاو بودم . برای همین با حسن برای یه گپ دوستانه رفتیم پیششون . قصد صعود آلپی مسیر اترنال را داشتند . اول با احتیاط صحبت می کرد و برخورداش کاملاً‌محافظه کارانه بود . وقتی کمی بیشتر باهاشون شوخی کردم یه مقدار کری خوندن بینمون شروع شد . گفت که توی مون بلان برای این برنامه هم هوایی کرده منم گفتم که ارتفاع محل زندگی ما ایرانیها نصف ارتفاع بلندترین قله اروپا است . گفت که درجه 14 رو می تونه آنساید صعود کنه گفتم مسابقه بلدر بندازیم ! گفت مسیر رو آلپی صعود می کنه و طناب ثابت ما رو پاره می کنه گفتم باشه پاره کن دوباره صعود می کنیم ولی اگه از طناب ثابت ما استفاده کردی اشکالی نداره . گفت ما دیواره درو را داریم گفتم تا حالا علم کوه رو دیدی ؟‌خلاصه اینقدر کل کل کردیم باهمدیگه تا رفیق شدیم . آنتونی گذشته از شوخی آدم کاردرستی بود . او جزو گایدهای برتر شامونی بود که با توان صعود بالا و بدن ترکه ای و قویی که داشت دیواره های مختلفی را با موفقیت صعود کرده بود . آخرین فعالیت او و همسرش صعود یک روزه مسیر نوز در دیواره ال کاپیتان بود . اما خانمش خیلی آروم بود . او فقط آروم به صحبتهای ما گوش می کرد و با شنیدن تیکه ها از ته دل می خندید . اسمش را پرسیدم گفت سندرینه لوت ! اسمش آشنا بود . ازش پرسیدم تو سنگنوردی قهرمانی داشتی ؟ خیلی متواضعانه با این سوال من برخورد کرد . شب موقع شام بود که متوجه شدم سندرین چندین قهرمانی جهان در رشته بلدر و سرطناب داره ! برخورد او برایم بسیار جالب بود . آنتونی همش میگفت که شما از پس صعود بر نمیاید . حالا یا داشت ما رو از صعود سرد می کرد یا شوخی به هر حال انگیزه ما رو چند برابر کرد . روزی که از قله اومدیم پایین پیششون اومد کنار چادر و بغلمون کرد و صمیمانه بهمون صعود رو تبریک گفت . او گفت که باورش نمی شد تیمی از ایران بتونه از پس این کار بر بیاد . واقعاً‌خوشحال بود و دیگه یه جور دیگه روی ما حساب می کرد . اطلاعات مسیر رو از ما گرفت و براشون آرزوی موفقیت کردیم . توی شب در جشن صعود اونها همراهمون بودند .

شرح فعالیتهای سالنی آنتونی

شرح مسابقات سندرین


 


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩۱/٥/۱۸