برای ما 4 روز خوشی بود و برای او شاید از 6 ماه قبل و یا حتی 2 سال قبل تر شروع شده بود . ما لذت بردیم و او زحمت کشید . ما صعود کردیم و او  دائماَ در حال هماهنگی و ایجاد نظم جهت اجرای بهتر بود . ابراهیم نوتاش کوهنورد بزرگی که مملکت خود را فراموش نکرده و حتی یک لحظه هم از یاد آن غافل نشده در صدد بود تا پتانسیل های موجود در کشور ایران را به بزرگان کوهنوردی و دیواره نوردی دنیا نمایش دهد و همچنین جوانان این مرزو بوم را با بزرگان دیواره نوردی دنیا دوست و آشنا کند  و می توان گفت در این کار تا حد زیادی موفق بود . این را می توان از روی آمار تقریباَ 2 برابر شده تعداد شرکت کنندگان خارجی در دومین جشنواره فهمید . تلاشهای نوتاش در این دو سال گذشته جهت برگزاری مجدد این جشنواره ستودنی است . زحمات او از مدتها قبل از جشنواره شروع شد و فکر می کنم 6 ماه ترافیک کاری جهت برگزاری رویدادی بزرگ آنهم تقریباَ با رفع اکثر ایرادات وارده در جشنواره قبلی می تواند برای نوتاش کارنامه درخشانی باشد و فکر می کنم خیلی بی انصافی باشد که از او به عنوان یک بنیانگذار بزرگ در عرصه جشنواره های سنگنوردی در ایران یاد نکرد . شاید ما نتوانیم دقیقاَ لمس کنیم که برای برگزاری این جشنواره چقدر تلاش کرده ای ولی فقط این رو بدون که کار نیک بی پاداش نیست و محبت شما را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد . ممنون به خاطر همه چیز ...


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩۱/۸/٦