فقط کافيه خودت درکش کرده باشی ...

سنگ با احساس ترين موجود دنيا

ارتفاع برتر


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۳/٦/٧