آیا شما دیده اید ؟

چند وقت پيش با يکی از دوستانم در مورد جهان و خدا صحبت می کرديم . خيلی بحث کرديم . حرف جالبی می زد . می گفت وقتی به نقاشيهای يک نقاش نگاه می کنی بعد از ديدن مقداری از کارهای او با ديدن يک نقاشی جديد بلافاصله حدس می زنی که مال همان نقاش است  . يعنی محدود بودن انسان . تو به راحتی می توانی سبک کار نقاشان را از هم تشخيص بدی ...

ولی هيچ وقت نشده که در طبيعت به اين گستردگی دو صحنه شبيه به هم ببينی . تا حالا هيچ دو طلوع خورشيد يا هيچ دو غروب خورشيد شبيه به هم را نديده ام . هميشه تفاوتهايی برای جذب کردن دلهای عاشق وجود داره و اين در حقيقت همان نقاشی برتره . حالا زمين کوچک ما را در برابر کل جهان خلقت در نظر بگير . اينقدر کوچک هستی که خودت هم نمی دانی ...

خدايا شکرت .


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۳/٧/٥