انسانها و سوسکها !!!

تا حالا به نقاط دور افتاده جنگلی سفر کرده ای ؟!. حتی به نقاط دورافتاده کویری . جایی که پای بشر دوپا کمتر به آنجاها باز شده است ! اگر این کار را کرده ای حتماٌ خیلی خوش شانس هستی . بگذریم ! آیا در طول این سفرهای خود به اطراف خود هم توجهی داشته ای ؟ به گیاهان ، درختان ، حشرات و ... . سوسکها موجوداتی هستند که اکثراٌ  از آنها به بدی یاد می شود . حشراتی که واقعاٌ موذی و آزار دهنده هستند و خیلی هم کثیف و رذل هستند !!! ولی خوب وقتی که آنها را در جنگل دیدید بیشتر به آنها نگاه کنید . آن چهره مصمم و معصوم که با تکه کوچکی از .... گاو کلی حال می کند . آن را گرد می کند و از این ور به آن ور می برد . اگر به چهره ساده و کپلی این سوسکها نگاه کنی چیزی جز سادگی و بی آلایشی نمی بینی . دنبال کار خودشان هستند . تو را دوست دارند . به عنوان یک موجود دوپای زیبا که مهمان آنها است . آنها تو را خیلی صادق می دانند ، مثل خودشان . آنقدر صادق که وقتی به آنها آسیبی برسانی یا حتی آنها را بکشی صدایشان هم در نمی یاد . حتی در نگاههای آخرینشان اگر برایشان توضیح بدهی که تصادفی بوده خیلی راحت تو را می بخشند ... اینقدر ساده و بی آلایش ...

سوسکهای شهری . حشراتی موذی ... موجوداتی که واقعاٌ دورو و دروغگو هستند . سوسکهایی که در پشت چهره مهربان خود باطنی کژ دارند . سوسکهایی که به قدری موذی هستند که وقتی به چشمانت نگاه می کنند از نیت تو خبردار می شوند چه برسد به اینکه بخوای دمپایی را برداری ... سوسکهایی که از قبل برای وقتی که غافلی برنامه ریزی می کنند و فقط در مواقع خواب و غفلت تو به سراغت می آیند .... سوسکهایی که یک روده راست توی شکمشان نیست ...

انسانها از لحاظ این خصوصیات خیلی شبیه به این سوسکها هستند .

 

 


نویسنده : حمید شفقی ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۳/٧/٩