مرزهای توانايی و پشتکار انسان نامحدودند . اين خود ما هستيم که با قالبهای فکری کوچک خود آنها را محدود می کنيم .

توانایی انسان خیلی فراتر از این حرفاست


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۳/۸/٢٢