تند شتاب ای اسب مهربان من

                          اسب محنت کش خسته جان من

                                                        ديگر به مقصد راهی نمانده

تند شتاب ای اسب باوفای من

                           ای غافل از عشق و ماجرای من

                                                          عشقی که مارا اينجا کشانده

از مرز و بوم غم ديگر گذشتيم

                           اکنون به شهر شادی درآييم

کن همتی تا در پيچ و خم راه

                            از پا نيفتيم حيران نمانيم

اسب من اسب سپيد من به تندی زين بيراهه بگذر

اسب من اسب سپيد من بانگ شادی از دل برآور

اسب سپيد من با تو چه شبها

بودم آواره در اين کوه و صحرا

                  از ترس جور و خشم ستمگر

اسب سپيد من از تو چه پنهان

                  گشتم از دهکده چندی گريزان

                                         شدم نهان از چشم ستمگر

اکنون بود روز آزادی ما

                   دنيا بود شاد از شادی ما

زنجير محنت را از هم گسسته

                  بربزم غم رفت از وادی ما

اسب من اسب سپيد من به تندی زين بيراهه بگذر

اسب من اسب سپيد من بانگ شادی از دل برآور

 


نویسنده : حمید شفقی ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۳/٩/٤