ديشب صدای تيشه از بيستون نيامد   گويی به خواب شيرين فرهاد رفته باشد

بيستون . ديواره ای افسانه ای در ۲۰ کيلومتری کرمانشاه . ديواره ای که در نظر من چيزی بيش از يک ديواره می باشد . ديواره ای که خاطرات من در آنجا دفن شده است . ديواره ای که اسرار زيادی در خود پنهان کرده است . من به دليل علاقه ای که به اين ديواره دارم سالی دوبار خود را به پای اين ديواره می رسانم و اگر خدا ياری کند يکی از مسيرهای اين ديواره پر عظمت راصعود می کنم . آخرين برنامه بيستون در پائيز امسال انجام شد . من به همراه يکی از دوستانم به نام علی به سمت بيستون رفتيم . در بيستون آثار تاريخی بسيار است و يکی از آنها کتيبه فرهاد تراش است . کتيبه ای پرعظمت که در افسانه ها می گويند فرهاد اين قسمت را تراشيده است . اين کتيبه تنها جايی در دنيا است که من پس از صعود از آن و نشستن در بالای آن احساس زيبايی دارم که اين احساس توصيف کردنی نيست . اين کتيبه مظهری از عشق پاک فرهاد است که نافرجام ماند و نمونه ای از نابود شدن و يک نوع فنای عشقهای پاک در ذهن من بود . من هميشه می گفتم که فرهاد بعد از اين همه تلاش آخر تنها خاطره ای از خود به ياد گذاشته است و زندگی او برای خود او ثمری نداشت . ..

شب در قهوه خانه شيرزادی خوابيده بودم . رفيقم علی برای گشت و گذار شبانه اش بيرون رفته بود و من تنها در گوشه قهوه خانه خوابيده بودم . تمام ذهنم مشغول فرهاد بود و همان شعر اول نوشته . دلم برای فرهاد می سوخت که به عشق زيبايش نرسيده بود . به خواب سنگينی فرو رفتم . شب در خواب صدای عجيبی می شنيدم . اين صدا به قدری ملموس بود که احساس می کردم بيدار هستم . صدای تيشه های فرهاد را می شنيدم که دارد بر روی فرهاد تراش کار می کند . در عالم خواب خود را به پای فرهاد تراش رساندم . فرهاد را ديدم که مشغول تکميل کارش بود . اشک در چشمانم جمع شده بود. فرهاد با صورتی آرام و مطمئن تيشه ها را بر ديواره سخت بيستون می کوبيد . نگاه رضايتی در چشمان او مشاهده می شد .

ناگهان با صدای وارد شدن علی به داخل قهوه خانه از خواب بيدار شدم . ساعت ۱ شب بود . دقت کردم شايد کسی در آن اطراف کار می کرده و من صدای آن را در عالم خواب اشتباه گرفته بودم . کوچکترين صدايی شنيده نمی شد . همه به خواب عميقی فرو رفته بودند و تنها فرهاد بود که ادامه می داد . تنها او بود که بيدار بود و تيشه می زد .

ديشب صدای تيشه از بيستون آمد ...

/ 2 نظر / 36 بازدید
حوسین آقا!

در راستای برنامه های هفته پژوهش, روز پنجشنبه 27 آذر در موزه فرش میزگردی با عنوان فنآوری اطلاعات و فرهنگ بمنظور بررسی تعامل فرهنگ و فنآوری اطلاعات با حضور صاحبنظران و دست اندرکاران این دو عرصه برگزار میشه. مطمئنم حضور چشمگیر برو بچه های وبلاگی در این نشست کمک شایانی به ارتقای جایگاه پدیده وبلاگ در کشور میکنه. جزئیات برنامه رو میتونین در وبلاگ من ببینین.

salam be maa ham sar bezanin