تست ورودی مدرسی نقشه خوانی و GPS

تست ورودی مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما در روز پنج شنبه 29 آبان و تست ورودی GPS در روز 30 آبان مطابق برنامه اجرا خواهد شد . اطلاعات مربوط به محل آزمون روز سه شنبه در سایت فدراسیون قرار خواهد گرفت . با آرزوی موفقیت و پیروزی برای شرکت کنندگان عزیز .

/ 0 نظر / 37 بازدید