هنوز خبری از سامان نعمتی نیست ... ذات هیمالیا خشن است و هر کس پا در این راه می گذارد باید قبلاٌ خطرات آن را به جان بخرد . همه افراد تیم خودشان این راه را انتخاب کردند . گذشته از مسائلی که اون بالا اتفاق افتاده ، ظاهراٌ عملیات امداد نیز متوقف شده و دیگر کسی به سراغ سامان نمی رود . سایتهای خبری k2climb و ... هم به نقل از بچه های کلوپ دماوند نقل خبر می کنند و خبر جدیدتری نیست . بهتر است سایت iranianchallengers  هم پیغام شاد باش و تبریک خود را برداشته تا وضعیت همنورد آنها مشخص شود . اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم همه چیز چند روزی است که تمام شده ... ولی هنوز هم برای سامانی که کوله خود را رها کرده و کسی به دنبالش نرفته آ زوی نجات و معجزه دارم ...

/ 0 نظر / 35 بازدید