دیکتاتورها !

دیروز پس از مدتها داشتم تلویزیون ایران رو نگاه می کردم . قذافی رو نشان می داد با زیرنویس فارسی که خبرنگار از او می پرسید چرا شما مخالفان رو می کشید و او با پررویی تمام جواب داد : مگر شما در سطح شهر مخالفی هم دیده اید ؟ همه مردم لیبی من را دوست دارند و طرفدار من هستند ... "

فهمیدم که همه دیکتاتورهای دنیا شبیه همند ...

/ 2 نظر / 25 بازدید