بارون رو دوست دارم ...

بارون باعث میشه آدم بزرگا فرار کنن و برن تو خونه هاشون ...

و بچه ها فرصت کنند بیان بیرون و از ترنم قطره های نعمت خدا بهره مند بشن ...

خدایا شکرت ...

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
پیمانه

بارون و دوست دارم هنوز چون تورو یادم میآره حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره....

پیمانه

باران می بارد امشب دلم غم دارد امشب آرام جانم ره می سپارد امشب این کلام آخرینت برده میل زندگی را از سر من......