کشورم ...

کشوری که سایه آدمهای کوچک آن بلند است ...

آفتاب آن در حال غروب است ...

/ 2 نظر / 37 بازدید
همطناب

درود. خوشحالم که پس از مدت ها به این جا سر زدم. نوشتههای اون تعداد کماز دوستان که هنوز می نویسندف امیددوباره ای شدبرای نوشتن در همطناب.