نان با عشق

اگه یه لقمه نون هم توی سفرت هست ...

                                       اونو با عشق بخور شازده ...

نان با عشق

/ 6 نظر / 32 بازدید
سوگل

نوش جان....

مريم

چی بگم؟ شما جز اون اندک آدمهايی هستيد که معمولا بهترينها رو ازشون ميشنوم و ياد ميگيرم.موفق و سربلند باشيد.

حامد

نون اش که نون ٍ گل اش هم که گل ٍ ولی ..... اون چشما و اون دلی که داره اونارو می بينه و حس ميکنه بايد عاشق باشه. و اونی که اين توصيه رو کرده اينقدر با عشقه که مزه عاشقی رو تنها برای خودش نمی خواد. ..... .....

محمد

حميد يزيدتو !!! ( تيکه ی بچه های کرجی)