ٍُTECH TIP 2

گاهاً در صعودهای آزاد با شکافهای عریضی مواجه شده ایم که هیچ ابزار بزرگی در آن قرار نمی گیرد . شکافهایی که امکان نصب میانی در آن وجود ندارد و شما با وجود فاصله گرفتن از آخرین میانی اعتماد بنفس خود را نسبت به ایمنی کار به مرور از دست می دهید . ( آخرین نمونه از این شکافها که با آنها درگیر بودم در گشایش طول آخر مسیر عقاب طلایی در دیواره شاه دژ بود که آخرین میانی در یک مسیر نیمه سنگین 5 متر از من فاصله داشت و امکان انجام راحت حرکت بعدی را از من گرفته بود . )

راهکار چیست ؟ اخیراً ابزارهایی برای استفاده در شکافهای عریض در بازار عرضه شده است که شما می توانید از آنها استفاده نمایید . اما راهکار دیگری که در اینجا مطرح شده یادآوری یکی از نکات قدیمی مطرح شده در مجله کلایمبینگ می باشد . در این روش با استفاده از یک تیکه برش داده شده چوب ( با چوبی از وزن سبک ولی استحکام بالا ) می توانید این مشکل را حل کنید .

روش کار به این صورت است که یک تیکه چوبی را به صورتی برش دهید که عرض آن بیشتر از فرند شما باشد . در آن حفره ای ایجاد کرده و برای آن یک بند حمایت درست کنید تا در صورت در رفتن ابزار به پایین نیفتد .شما می توانید به راحتی شکافهایی با عرض 15 سانتیمتر را با یک تیکه چوب به عرض 10 سانتیمتر ، ایمن کنید . حتی برای ابتکار بیشتر می توانید ضخامت چوب را در یک قسمت آن 10 سانتیمتر و در وجه دیگر 6 سانتیمتر تنظیم کنید تا بتوانید از آن در شکافهای مختلف استفاده کنید . به یاد داشته باشید که استفاده از این روش بیشتر در صعودهای مصنوعی مناسب است و تحمل دفع شوکهای ناشی از سقوط را ندارد . همچنین همواره مطمئن شوید که بار اصلی را از ابزار خود گرفته اید نه اسلینگ متصل به چوب !

فعلاً همین !

 

/ 0 نظر / 26 بازدید