تغییر CHANGE

دنبال یک تغییریم ... تغییری بزرگ در تاریخ دیواره نوردی ایران . تغییری که می تواند دیواره نوردی ما را از تکرار مسیرهای گشایش شده دور کرده و آماده برای گشایش مسیری جدید نماید . تغییری که می تواند اسم کشور ما رو به عنوان یکی از کشورهای گشایش کننده ثبت نماید . مقیاس و قد و قواره این دیواره در حد یک کار حرفه ای است و در صورت موفقیت ما ، می توان گفت برنامه ریزی دراز مدت ما جهت پیشرفت پله ای دیواره نوردی محقق شده است . راه بسیار سخت است و عزم ما راسخ . امیدواریم بتوانیم از آن سربلند بیرون بیاییم . آری ما دنبال یک تغییریم ...

شعار ما در این برنامه تغییر است  . تغییر از وضعیت فعلی به وضعیتی مطلوب تر ...

/ 0 نظر / 36 بازدید