صعودهای موفقیت آمیز ...

دوست خوب و قدیمی من ... هادی تونست به همراه تیم بانوان به قله اسپانتیک صعود کنه . براش خیلی خوشحالم و امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشه .

همچنین تبریک برای هیات تهران و هیات سراب برای صعود به گاشربروم و تلاش ارزنده تیم آرش بر روی مسیر جدید برودپیک . امیدوارم همه این دوستان با سلامت و موفقیت بازگردند .

/ 3 نظر / 32 بازدید
ما بیشماریم

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید پروازرا علامت ممنوع میزنید با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟ گیرم که می زنید گیرم که میبرید گیرم که می کشید با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید؟

غلامرضا حکیمی

حمیدجان سلام تبریک به خاطرصعودداش هادی به امیدخداسال دیگه یه برنامه توپ به اتفاق بریم [چشمک]