افزوده شدن بوزمان به جمع میزبانان مسابقات یخ نوردی

طی رای گیری انجام شده بین اعضای بخش یخ نوردی UIAA و براساس درخواست    Bozeman  برای میزبانی این رقابتها رای اعضا به این میزبانی مثبت بوده است . بر این اساس Bozeman  به جمع برگزار کنندگان مسابقات جهانی یخ نوردی در تقویم سال 2014/2015 پیوست .

پی نوشت : البته در این رای گیری همه اعضا شرکت نکردند ولی رای من به این مسابقات با دیدگاه توسعه رشته یخ نوردی و گسترش مثبت آن با الزام بر رعایت استانداردها توسط برگزار کننده مثبت بوده است .

/ 0 نظر / 32 بازدید