داشتم توی خيابون را می رفتم . تو خيالم هزار تا فکر بود . از دانشگاه تا کوه و اردوها و کارهايی که بايد انجام می دادم . خلاصه اينکه اصلاٌ حواسم جمع نبود . ناگهان نگاهم به زمين افتاد . مورچه ای که جسد بيجان رفيقش را با خود حمل می کرد به ناگهان سايه پای مرا بالای سر خودش حس کرد . يکدفعه به خودم اومدم و جستی زدم تا مورچه را له نکنم . البته کمی تعادلم بهم خورد . سريع خود را به وضعيت اوليه برگرداندم و به عقب نگاه کردم . مورچه سالم بود و خوشحال . ولی صدای قهقهه ۳ تا دختر از پشت می اومد . خوب بالاخره حوصلشون سررفته بود و يک مساله ای برای خنديدن پيدا کرده بودند . به هر حال خوشحال بودم . هم جون مورچه حفظ شده بود و هم ۳ تا آدم بالغ که خندانشان بسيار سخت است را خندانده بودم . بذار تا می توانند بخندند . آنها که نمی دانند و نمی توانند درک کنند ...

برای مورچه ها خيلی احترام قائلم چون خيلی شرافتمندانه تر از  انسان ها زندگی می کنند .  

/ 18 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
كاليگولا

خدا خيرت دهاد!! اين از طرف مورچهه بود !!!

anahita

salam ,afarin ,vali nemidoonam chera delet az adamha migire? nakone az ma ham ey yadam rafte bood

مهرداد

خداوند ايران زمين نگهدارت باد.

پروانه

در دنيايی که آدمها همديگر رو له می کنند اين قابل تقدير و تفکر است که انسانی نگران مورچه زير پایش است. اما من اگه جای اون دختر خانوم ها بودم جای خنده انگشت حيرت بر دهان می گرفتم!

پسري با كفشهاي كتاني

مخلص هر چی مهندس الکترونيک با مرامه!...............دمت گرم!......حال کردم...........اون ۳ تا احمق هم چون موضوعی برای خنديدن نداشتن تو رو سوزه کردن!.............بيکاری هم بد درديه!...........تو اين زمونه امثال تو کم پيدا ميشن!............قدر خودتو بدون عزيز!................موفق باشی.............شادباش و از زندگيت لذت ببر..!

نازخاتون

چيزی نميخواهم.از چيزی نمی ترسم.من آزادم!،آزادی که انسانهايی را بخندانی و جانداری را نجات بخشی!لذت بخشه،انسان آزاد :)

دوست حمید جون

دلم برات ميسوزه که دخترا فقط بهت می خندند . ولی خيلی هم ناراحت نباش چون هر کار ديگری هم باهات بکنند آخرش حرصت را در ميآورند. به پيام قبلی ام جوابی ندادی؟

حمید

سلام دوست حميد جون / حالت چطوره ؟ راستش جواب صحبتت رو دادم / می تونی تو آرشيو نوشته ها پيداش کنی ... پيروز باشی و سالم ...

هیولا

م نمی دونم چرا تازگيها از مورچه کشتن گاهی ناراحت نميشم....... از بس که يه هو زياد ميشن. اين بده؟!!