و باز هم سقوطی ديگر از نوعی ديگر .... کی آدم ميشوم ؟!....

خدای من خيلی دوستت دارم .

/ 3 نظر / 32 بازدید
عمو علي

ببينم ديگه چي شده جوون؟ باز چه خرابكاري ايكردي؟ به هر حال رو عموت براي جمع و جور كردنش حساب كن همه جوره.....

babak

ايبی يخدی بابا فدای سرت

sara

ترا خدا بيشتر مواظب باشيد...