پست های ارسال شده در مهر سال 1383

همیشه به چيزهايی که اميد نداری اميدوار تر از چيزهايی باش که از اونها مطمئنی.                                                            حضرت علی(ع)
/ 0 نظر / 31 بازدید