نیاز به یک گرافیست برای طرح درس دیواره نوردی

قبل از سفر فرانسه ، با یکی از دوستان جهت کشیدن نقاشی از قسمتهایی از طرح درس هماهنگ کرده بودم که خوشبختانه ایشان در کمال بزرگواری قسمتهای زیادی را انجام داده اند اما متاسفانه تجربه شان برای کشیدن فیگورهای بدن سنگنورد و چهره کافی نیست . لذا برای تکمیل نهایی این اشکال نیاز به کمک فردی دارم که بتواند این فیگورها را برای طرح درس طراحی کند . مسلماً هر کدام از اشکال با امضای فرد و با ذکر نام وی در طرح درس ارائه خواهد شد . اگر کسی در این زمینه تجربه ای دارد لطفاً پیغام خصوصی به همراه شماره تلفن برای من بگذارد .

سپاس

/ 0 نظر / 19 بازدید