قوانین نسبی

عکس : تسلیت رئیس جمهور به مادر چاوز

اصل خبر در : http://www.aftabnews.ir/vgljihevxuqeoiw..suufzfb8.html

قوانین کشور اسلامی برای آدمها - شرایط - روز - شب - مصیبت - شادی - نوع شخصیت نفر - میزان قدرت او و ... متفاوت می باشد .

/ 2 نظر / 27 بازدید
زارعی

همین مردک خاتمی را برای دست دادن با یک زن به 4 میخ کشید!

این که تو رسانه است وای به پشت پرده ها ماکه خبر نداریم خدا میدونه و خودشون ظاهرا فقط تحریم این چیزا برای ملت باشه ای بابا